Preskoči na glavni sadržaj

English language - read these pages translated to English   by Google translation services

Moj narod umire zbog neznanja...

28.4.2023. Važno
Moj narod umire zbog neznanja...

Hošea 4

[1] “Čujte riječ GOSPODINOVU, djeco Izraelova; jer GOSPODIN ima parbu sa stanovnicima zemlje, zato što nema istine, ni milosrđa, ni znanja Božjega u zemlji.
[2] Psujući, i lažući, i ubijajući, i kradući, i čineći preljub, prelaze oni svaku mjeru pa krv stiže krv.
[3] Stoga će tugovati zemlja i sahnut će svatko tko u njoj prebiva, zajedno s poljskim zvijerima i s pticama nebeskim; jest, i ribe će morske biti uklonjene.
[4] No neka se nitko ne prepire ni ne kori drugoga; jer je tvoj narod kao oni koji se prepiru sa svećenikom.
[5] Zato ćeš danju pasti, i prorok će s tobom pasti noću, a ja ću uništiti tvoju majku.
[6] “Moj narod gine zbog neznanja: budući da si odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne budeš svećenikom; budući da si zaboravio zakon svoga Boga, i ja ću zaboraviti tvoju djecu.
[7] Kako su se množili, tako su protiv mene griješili: stoga ću u sramotu promijeniti slavu njihovu.
[8] Hrane se grijehom moga naroda, i svoje srce su priklonili njihovoj pokvarenosti.
[9] I bit će, kako narodu tako i svećeniku: kaznit ću ih za njihove putove i uzvratiti im njihove postupke.
[10] Jer će jesti, a neće im biti dovoljno; bludničit će, a neće se množiti: zato što su se prestali obazirati na GOSPODINA.
[11] Bludničenje, vino i mošt srce su im oteli.
[12] “Moj narod traži savjet od svojih klada, i štap njihov objavu im daje: jer ih je duh bludništava na zabludu naveo, i od svoga Boga su u blud zašli.
[13] Žrtvuju na vrhuncima gora i kâd pale na brežuljcima, pod hrastovima i topolama i brijestovima, jer je dobra sjena njihova: zato će vam kćeri bludničiti, a vaše će supruge preljub činiti.
[14] Neću kazniti vaše kćeri kada blud počine, ni vaše supruge kada počine preljub; jer se oni sami odvajaju s bludnicama i žrtvuju s droljama: zbog toga će pasti narod koji ne razumije.
[15] Ako već ti, Izraele, bludničiš, neka barem Juda ne griješi; i nemojte dolaziti u Gilgal, ni uzlaziti u Bet-Aven, niti se kleti: ‘Živ bio GOSPODIN.’
[16] Jer Izrael se odmetnuo kao nepokorna junica: GOSPODIN će ih pasti kao janje na prostranu mjestu.
[17] Udružio se Efrajim s idolima: pusti ga.
[18] Piće njihovo se ukiselilo; neprestano su bludničili; vladari njihovi sa sramotom ljube: dajte im.
[19] Vjetar ih je sapeo u svojim krilima i bit će osramoćeni zbog svojih žrtava.”

Podijeli ovaj tekst na:
 
‹ natrag na popis

Kršćanstvo EU; Naslovnica - Video - Audio - E-knjigeAutori - O nama


Traži